Språkcheck live

Korrekturläsning och textgranskning = språkcheck

I tjänsten språkcheck live kan du beställa korrekturläsning och textgranskning av din text. Du kommer åt tjänsten via chattrutan i högra hörnet.

 

Har du ett festtal du filat på, ett personligt brev för en arbetsansökan eller en viktig insändare du inte riktigt får till?

Skulle du som företagare gärna vilja att någon läser igenom och ger synpunkter på reklambladet eller webbinlägget du jobbar med?

 

 

Med hjälp av korrekturläsning och textgranskning får du bort onödiga fel och oklarheter i din text.

 

Språkcheck live – för korta texter

I språkchecken ingår korrigering av eventuella stavfel, grammatiska fel och syftningsfel (korrekturläsning). Du får också feedback på hur din text fungerar med tanke på vem det är du riktar dig till i texten (textgranskning/språkgranskning). Språkcheck live är en tjänst för kortare texter på max en sida, som du snabbt behöver få granskade. Se prislistan.

 

“Vad var det för skillnad på korrekturläsning och textgranskning?”

Korrekturläsning –  Grammatiken och stavningen kontrolleras.

Textgranskning/språkgranskningTexten granskas med tanke på hur den fungerar enligt sitt syfte och sin tilltänkta målgrupp. 

Lämna ett svar