Skrivtips

Några finlandssvenska småord som kan skapa missförstånd

Det finns några finlandssvenska småord som kan skapa missförstånd. Det är ord som finlandssvenskarna använder på ett lite annorlunda sätt än sverigesvenskarna. Det kan löna sig att ta en extra titt på dem i din text om du är finlandssvensk, i synnerhet om du vänder dig till läsare i Sverige. I värsta fall kan de här orden göra att din text missförstås.

ännu

I Finland används ännu i betydelsen ’ytterligare, dessutom, än en gång’ på annat sätt än i Sverige, och dessutom i betydelsen ’redan, före utgången av’. Läs mer om ännu*

nästa

Finland uppfattar man ofta nästa som något som ligger nära i tiden, me­dan man i Sverige uppfattar det som längre fram i tiden.  Läs mer om nästa*

nog

I Sverige används  nog i betydelsen ’antagligen’,’ kanske’ medan det i finlandssvenska oftast betyder ’utan tvekan’, ’helt säkert’. Läs mer om nog*

 

*länkar till Språkinstitutets webbsida