Översättning finska–svenska

Behöver du få en text översatt från finska till svenska?

Kategori:

Beskrivning

Be om en prisuppskattning på adressen info@pasvenska.fi. Bifoga texten/ett utdrag ur texten du vill ha översatt.

Priser: Mellan 0,20–0,30 €/ord (+ moms) beroende på texttyp (facktext, webbsidetext, reklamtext etc.)