Sekretessvillkor

1. Konfidentiell information

Konfidentiell information är information om kunden och kundens verksamhet, oavsett slag, som berör kunskap, affärshemligheter eller annan information oavsett typ om kunden eller kundens verksamhet, vars yppande kan komma att skada kunden eller kundens verksamhet.

2. Sekretessen gäller

Pasvenska.fi lämnar inte ut konfidentiell information (punkt 1) om kunden till någon utomstående, såsom personer, företag, myndigheter och organisationer.

3. Undantag från sekretess

Konfidentiell information kan dock ges ut om kunden tillåter det, eller om myndighet beslutat att sådan information skall lämnas ut.

4. Återlämnande av konfidentiell information

Vid upphörandet av parternas samarbete skall konfidentiell information återlämnas eller förstöras. Återlämnandet eller förstörandet ska också ske om kunden kräver det.