Språkcheck live – snabb språkcheck av korta texter

VAD? Snabb språkcheck av korta texter, på upp till 300 ord.

I tjänsten ingår

• korrigering av språkfel, stavfel och syftningsfel

• feedback på hur texten fungerar med tanke på mottagaren.

VAR? I chattrutan nere i högra hörnet.

NÄR? Tisdag–torsdag kl. 09.00–15.00.

Sommartid 10.6-31.7 är chatten offline, men du kan ändå göra din beställning via den!

VARFÖR? Så du får sagt det du vill ha sagt.

HUR? 1) Klicka på chatten och gör din beställning.

2) Ladda upp din text (pdf, doc, txt eller som text) direkt i chatten.

3) Betala för tjänsten i webbutiken.

4) Få din språkcheckade text tillbaka inom överenskommen tid.*

VAD KOSTAR DET? Se priser.

VEM GÖR SPRÅKCHECKEN? En textkonsult.

 

*tiden beror på kösituationen i chatten.

 

En textkonsult arbetar på sin laptop

 

 

Med hjälp av korrekturläsning och textgranskning får du bort onödiga fel och oklarheter i din text.

 

“Vad är det för skillnad på korrekturläsning och textgranskning?”

Korrekturläsning –  Grammatiken och stavningen kontrolleras.

Textgranskning/språkgranskningTexten granskas med tanke på hur den fungerar enligt sitt syfte och sin målgrupp. 

Snabb språkcheck för korta texter  – Stavfel och syftningsfel rättas (korrekturläsning) och du får förslag på hur texten kan förbättras enligt vem den riktar sig till (textgranskning).