Det finns några finlandssvenska småord som kan skapa missförstånd. Det är ord som finlandssvenskarna använder på ett lite annorlunda sätt än sverigesvenskarna.

Det kan löna sig att ta en extra titt på dem i din text om du är finlandssvensk, i synnerhet om du vänder dig till läsare i Sverige. I värsta fall kan de här orden göra att din text missförstås.

ännu

Ännu betyder enligt SAOL:

  1. fort­farande ex. ​han är än­nu kvar; ​han är kvar än­nu
  2. in­till nu ex. han har inte kommit än­nu
  3. ytterligare, även i stegrade jäm­förelser: än­nu en gång; ​Lisa är än­nu duktigare än Anders 

I finlandssvenskan används ännu också i betydelsen dessutom, än en gång, därtill, redan, före utgången av på grund av inflytande från finskans vielä.

Exempel från Finlandssvensk ordbok:
 
1. Efter det for vi ännu till mormor (sv. Efter det for vi dessutom till mormor)
2. Till slut vill jag ännu säga att … (sv. Avslutningsvis vill jag säga att …, Jag vill dessutom säga att …)
3. ännu i år (sv. redan i år) 

Om man som finlandssvensk säger t.ex. ”vi äter middag och efter det bastar vi ännu” kan sverigesvenskar alltså tolka det som att man fortfarande badar bastu efter middagen, eller kanske att man bastar en gång till efter att man ätit middag. Oklart blir det i vilket fall som helst.

nästa

I Finland uppfattar man ofta nästa som något som ligger nära i tiden (med inflytande från finskans ensi), me­dan man i Sverige uppfattar det som längre fram i tiden.

I Finlandssvensk ordbok står det så här:

”Nästa tisdag syftar i svenskan på tisdag minst en vecka senare. Om dagar som infaller om mindre än en vecka används  (även instundande) + veckodagen i obestämd form”, som tex. på tisdag.

Om veckodagen står i bestämd form (t.ex. på tisdagen) syftar det på förfluten tid (= i tisdags) eller på någon annan tisdag en viss vecka.”

Om du som finlandssvensk bjuder in någon nästa lördag (och menar instundande lördag, t.ex. i slutet av den pågående veckan) så kan det alltså hända att dina sverigesvenska gäster dyker upp en vecka senare än du tänkt dig.

nog

I Sverige används nog i betydelsen ’antagligen’,’ kanske’ medan det i finlandssvenska oftast betyder ’utan tvekan’, ’helt säkert’.

Finlandssvensk ordbok: ”Nog är mera bekräftande i finlandssvenskan än i sverigesvenskan, där ordet för det mesta antyder osäkerhet och tveksamhet. I finlandssvenskan betyder ’jag kommer nog’ att jag säkert kommer, medan ’jag kommer nog’ i sverigesvenskan betyder att jag troligen kommer.”

Läs mer om ännu, nästa och nog på Språkinstitutets webbsida.