• Att skriva tydligt – på klart och lätt­begripligt språk

    Hur gör man texten lättbegriplig för läsarna? Här följer några tips på hur du kan undvika att bli för abstrakt i din text.   Tips för att skriva tydligt 1. Välj vanliga, tydliga ord För att skriva tydligt och lättbegripligt är det viktigt att vara…

  • Några finlandssvenska småord som kan skapa missförstånd

    Det finns några finlandssvenska småord som kan skapa missförstånd. Det är ord som finlandssvenskarna använder på ett lite annorlunda sätt än sverigesvenskarna. Det kan löna sig att ta en extra titt på dem i din text om du är finlandssvensk, i synnerhet om du vänder…

  • Det viktigaste när du skriver

    Det viktigaste när du skriver en text är att du har klart för dig  varför du skriver texten och till vem du riktar dig i texten. Här följer några tips på frågor du kan ställa dig själv innan du sätter igång att skriva. 1. Vad…