Skrivtips

Det viktigaste när du skriver

Det viktigaste när du skriver en text är att du har klart för dig  varför du skriver texten och till vem du riktar dig i texten.

Här följer några tips på frågor du kan ställa dig själv innan du sätter igång att skriva.

Det viktigaste när du skriver är att du vet varför du skriver.

1. Vad har jag att säga?

Vad ska läsaren få ut av att läsa min text? Om du inte själv har klart för dig vad det är du vill säga så kommer inte läsaren heller att få det.

2. Vad är kärnan i mitt budskap?

Försök att så tydligt och konkret som möjligt få fram det du vill säga. Börja med det som är viktigast, så att läsaren genast får veta vad din text handlar om och undvik att glida in på sidospår som inte är viktiga.

3. Till vem riktar jag mig i min text?

Anpassa ditt språk enligt vem den tilltänkta läsaren är. Hur insatt är läsaren i ämnet? Finns det något du behöver förklara närmare eller något du kan lämna bort?

4. Hur vill jag säga mitt ärende?

Vill du vara högtidlig, vardaglig, personlig, neutral eller humoristisk i din text? Välj en stil och håll dig till den.

Fler tips på hur du kan bli en bättre skribent hittar du t.ex. i Svenska språkrådets webbaserad utbildning Att skriva bättre.