I korrekturläsningen korrigeras stav­fel och andra små missar i texten.

Läs mer om tjänsten korrekturläsning

I korrekturläsningen ingår korrigering av eventuella stavfel, grammatiska fel och syftningsfel. Skiljetecken och avstavning granskas också.

Priset för korrekturläsningen varierar mellan 4–6 euro per sida + moms (24%), beroende på hur texten ser ut och hur lång den är. Minimipriset för en korrekturläsning är 60€ + moms.

Be om en prisuppskattning för korrekturläsning:

  Ditt namn:

  Din e-postadress:

  Din förfrågan gäller:

  Beskriv din text (t.ex. bokmanus, avhandling):

  Antal ord:

  Övriga önskemål (t.ex. angående tidtabell):

  Bevisa att du är en människa:

  Har du frågor? Hör av dig till info@pasvenska.fi

  I en textgranskning får du förslag på hur din text kan bli ännu bättre

  Läs mer om tjänsten textgranskning

  I en textgranskning får du förslag på förändringar du kan göra i texten för att den ska bli tydligare och smidigare, som t.ex. ändringar i meningsbyggnaden, ordval och hur texten fungerar med tanke på mottagaren.

  Priset för textgranskning är 8–10 euro/sida + moms (24%), beroende på textens längd och hur texten ser ut.

  Be om en prisuppskattning för en textgranskning:

   Ditt namn:

   Din e-postadress:

   Din förfrågan gäller:

   Beskriv din text (t.ex. bokmanus, webbsidetext):

   Antal ord:

   Övriga önskemål (t.ex. angående tidtabell):

   Bevisa att du är en människa:

   Har du en kortare text du vill ha hjälp med? Läs om språkcheck för korta texter nedan.

   Frågor? Hör av dig till info@pasvenska.fi

   Har du några enstaka sidor du vill att någon läser igenom? Beställ en språkcheck!

   Läs mer om tjänsten språkcheck för korta texter

   Du kan beställa en språkcheck  för alla typer av kortare texter. I tjänsten ingår korrigering av eventuella stavfel, grammatiska fel och syftningsfel samt granskning av ordval och meningsbyggnad.

   Det här alternativet lämpar sig för texter på 1–5 sidor (en sida = 500 ord).

   Har du fler sidor än så lönar det sig att beställa korrekturläsning/textgranskning.

   Pris: 15€ (inkl. moms 24%) per sida (500 ord).

   Beställ en språkcheck för korta texter:

    Ditt namn:

    Din e-postadress:

    Din förfrågan gäller:

    Beskriv din text (t.ex. ansökan, webbsidetext):

    Antal ord:

    Övriga önskemål (t.ex. angående tidtabell):

    Bevisa att du är en människa:

    Frågor? Hör av dig till info@pasvenska.fi