Allmänna villkor

Pasvenska.fi, FO-nummer: 3128286-4, adress: Forsellesvägen 18 D, 02700 Grankulla;

säljer  via denna webbsida textprodukter och textkonsulteringstjänster till företag och konsumenter i laglig ålder till länder inom EU. De här villkoren gäller vid köp av tjänster via vår webbsida samt tillhörande leveranssätt.

Pasvenska.fi förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan förvarning och därför ber vi dig läsa igenom de allmänna villkoren innan beställning genomförs.

Leverantörens antagande

Leverantören pasvenska.fi tillhandahåller textprodukter och textkonsulteringstjänster enligt de kriterier som överenskommits i och med kundens beställning av tjänsten.

Produkter och priser

Produkternas och tjänsternas egenskaper och priser presenteras på webbsidan och preciseras direkt med kunden enligt tjänstens omfattning via e-post. Pasvenska.fi förbehåller sig rätten att ändra priserna på tjänsterna. Till priserna tillkommer moms.

Frakt

Eventuell fraktkostnad fastställs utifrån vald produkt, samt utifrån det leveranssättet som valts. Fraktkostnaden (om någon) tillförs automatiskt till den totala summan av din order och därmed visas den totala kostnaden i varukorgen innan du bekräftar din beställning.

En bekräftad beställning som accepterats av oss  är bindande och skapar ett avtal enligt dessa villkor.

Betalning sker via fakturering.

Bekräftelse av beställning

I de fall där Pasvenska.fi på grund av oväntade omständigheter inte kan acceptera din beställning kommer du att bli informerad så fort som möjligt.

Din beställning levereras via det leveranssätt du valde när du genomförde din beställning.

Specifika leveranstider informeras i samband med beställningen.

Kundtjänst

Pasvenska.fi hjälper gärna till och svarar på eventuella frågor angående din beställning, så tveka inte att ta kontakt:

info@pasvenska.fi

Begränsning av ansvar

Pasvenska.fi är inte ansvariga för direkt, indirekt eller annan skada relaterad till eller till följd av beställning, leverans eller produkt, utom för de bestämmelser som gäller enligt konsumentköplagen eller annan relevant lag.

Tvister

I fall där det uppstår en tvist angående en beställning önskar Pasvenska.fi kunna lösa den i första hand tillsammans med dig. Ta kontakt vid sådana fall så att vi tillsammans kan försöka lösa problemet.

Om en tvist inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten anmäla ärendet till Konsumentverket.

Personuppgifter

Person- och företagsuppgifter lagras och behandlas konfidentiellt. De uppförs i pasvenskas.fi:s kundregister. Läs mera om Pasvenska.fi:s integritetspolicy här

Force majeure
Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot avtalet orsakat av omständigheter utanför
parternas kontroll (t.ex. störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets
ingripande).