Skrivtips

Tre punkter om punktlistor

Ska det vara liten eller stor bokstav i början av punktlistor? Ska man sätta punkt efter varje punkt? Ska man ha kolon eller inte i början av sin lista?

 

Punktlista

Punktlistor kan kännas knepiga – och det är inte så konstigt med tanke på att det faktiskt finns flera sätt att välja mellan då man skriver dem. Här nedan följer de tre sätt som rekommenderas i Svenska skrivregler.

1. Skriv hela punktlistan som en enda mening

I den här varianten av lista börjar du varje nytt led (ny punkt) med liten bokstav och sätter punkt efter din sista punkt.

Du kan markera dina punkter i punktlistan till exempel med

  • en punkt (som i den här listan)
  • ett tankstreck (–)
  • en bokstav (t.ex. A, B, C eller a, b, c)
  • en siffra (1, 2, 3 eller I, II, III)
  • någon annan symbol du tycker passar bra (t.ex. en bock ✓).

Kom ihåg att det inte behövs något kommatecken efter leden i punktlistan! Det behövs inte heller något och eller eller innan den sista punkten (gäller för alla punktlistor).

2. Använd kolon vid uppräkningar

Ifall din lista är en uppräkning av saker, och den första meningen är en fullständig mening, kan du börja listan med kolon.

Då kan du göra så här:

 • du använder ett kolon innan listan börjar
 • du börjar varje led med liten bokstav
 • du avslutar hela listan med en punkt.

3. Skriv varje punkt som en självständig mening

Ett tredje sätt är göra en punktlista är med fullständiga meningar i varje led. Då kan det vara bra att veta följande saker:

 • Du kan välja mellan att ha ett kolon i början av listan, eller låta bli.
 • Den här varianten av punktlista är bra när din lista har långa meningar.
 • I den här typen av punktlista inleds varje led med stor bokstav och avslutas med punkt.